Jdi na obsah Jdi na menu

Ceník

Ceník služeb koordinátora BOZP na staveništi

V ceníku uvádím orientační a základní sazby za služby v oblasti koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen koordinace BOZP na staveništi. Cena za činnost koordinátora BOZP na staveništi je závislá na několika aspektech, na počtu návštěv stavby uskutečněných koordinátorem BOZP, na složitosti a rizikovosti stavby.

Rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi předprojektové, zde záleží na smluvně dohodnutých činností - většinou jde o:

  • Přehled rizik (zpracování)
  • Seznam právních předpisů BOZP, dotčených stavbou (vypracování).
  • Plán BOZP, dle PD - obecně ze známých skutečností (vypracování) - 4000 až 8.000,- Kč
  • Oznámení o zahájení stavebních prací (zpracování a zaslání)

Orientační základní cena za služby koordinátora BOZP

Služba nebo činnost koordinátora

Sazba koordinátora

Konzultace a poradenství, práce na staveništi Od 350 Kč / hod.
Čas strávený při cestě na staveniště Od 200 Kč / hod.
Cestovné  6 Kč / km
Zpracování plánu a dokumentace BOZP od 4.000 Kč, dle rozsahu

 

Co potřebujeme znát pro vytvoření ceny

V případě zájmu o vypracování ceny za služby koordinátora BOZP - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, budeme od vás potřebovat následující údaje a informace:

1. O jaký druh stavebních prací či stavby se jedná?

  • Například novostavba, demolice, rekonstrukce, liniová stavba, vodní dílo, apod.

2. Předpokládaná doba výstavby

  • Přibližný datum zahájení a ukončení stavebních prací.

3. Předpokládaný rozpočet stavby.

  • Jaký bude přibližný rozpočet stavebních činností nebo stavby.

4. Projektová dokumentace stavby.

  • Technická část projektové dokumentace, technická zpráva, půdorys či nákres.