Jdi na obsah Jdi na menu

Činnost Koordinátora BOZP

 

 • koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi
 • zajistí oznámení zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce
 • seznámí zadavatele stavby se souvisejícími právními předpisy
 • koordinátor dává podněty a doporučuje řešení nebo organizační opatření, která jsou vhodná pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
 • informuje o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které mohou nastat při práci na staveništi
 • upozorňuje investora či zhotovitele stavby na nedostatky v oblasti BOZP
 • zajišťuje koordinování spolupráce zhotovitelů stavby k zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví
 • informuje o všeobecných zásadách a prevencích před riziky při činnostech prováděných na staveništi
 • kontroluje a prověřuje správné a předepsané koordinační opatření
 • sleduje prováděné práce a celkový chod stavby se zaměřením na dodržování všech stanovených požadavků BOZP pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků na staveništi
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bezodkladné sjednání nápravy
 • kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, které má za cíl zamezit vstupu všem nepovolaným osobám, a to včetně vstupu a vjezdu na staveniště
 • spolupracuje se zástupci zaměstnanců a pracovníků v oblasti BOZP a s ostatními příslušnými organizacemi
 • účastní se kontrol a prohlídek staveb či správních řízení na základě přizvání stavebním úřadem
 • navrhuje zadavatelům či dodavatelům a subdodavatelům termíny kontrolních dnů k dodržování plánu
 • provádí zápisy o nedostatcích v oblasti BOZP, včetně upozornění zhotovitele či investora stavby a zaznamenání o následném odstranění