Jdi na obsah Jdi na menu

Plán BOZP

  • Zpracovat plán BOZP je složitý proces, který může realizaci projektu i výrazně zkomplikovat. Je klíčovým dokumentem, který musí být součástí projektové dokumentace a který je nutné zpracovat ještě před předáním stavby zhotoviteli. Při tvorbě plánu BOZP je třeba zhodnotit všechna možná rizika stavby tak, aby bylo zajištěno bezpečí všech lidí, kteří se budou na stavbě podílet, což není jednoduché.
  • Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.
  • Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.